12. bienální konference byla zahájena

blank

Redakce portálu vodarenstvi.cz je přítomna na 12. bienální konferenci, která se koná už počtvrté ve středočeských Poděbradech. Během následujících tří dnů dostanou během prezentací prostor odborníci ze širokého spektra vodárenské oblasti, včetně expertů ze zahraničí. 

Ve středu 20. září zazní v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda témata jako je sucho a jeho dopady na provoz úpraven vody a čistíren odpadních vod, energetické hodnocení ČOV, vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody na kvalitu vody vypouštěné z ČOV, ochrana vod v CHKO Moravský kras nebo monitoring moderních polutantů v různých složkách životního prostředí.

www.vodarenstvi.cz je mediálním partnerem akce.

Scroll to Top