Odkanalizování obce a výstavba nové čistírny odpadních vod na Zlínsku

blank

V Rackové chtějí odkanalizovat celou obec. Má vzniknout i nová čistírna. Místostarosta Rostislav Juráň uvedl, že se nyní zpracovává projekt a je potřeba souhlasu několika majitelů pozemků, přes které vede potrubí. Podle Juráně se nová kanalizace bude týkat všech 800 obyvatel. Čistírna by měla stát za obcí ve směru na Lechotice. Domácnosti zatím v Rackové vypouštějí odpadní vodu prostřednictvím jímek či septiků. Náklady celého projektu zatím nebyly zveřejněny.

Požadavky na účinnost čistírny specifikuje nařízení vlády, která stanoví ukazatele přípustného stupně znečistění vod. Limit pro objem odpadní vody je 30 000 m3 /rok a povinnost platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod může být prominuta při nepřekročení limitů za znečištění. Pro obce je pak klíčový ukazatel chemické spotřeby kyslíku ve znečištěné vodě. V praxi to znamená, že hmotnostní limit pro CHSK překročí obec bez čistírny už asi s 460 ekvivalentními obyvateli.

V tuzemských podmínkách by měla každá čistírna obsahovat dva stupně čištění. Mechanické předčištění na česlích a lapáku písku a biologickou jednotku. K té je však třeba vybudovat přiměřené kalové hospodářství. Provoz čistírny musí fungovat na automatické bázi s občasným dohledem. Na čistící efekt má největší vliv biologická jednotka složená z aktivační a dosazovací nádrže. Pro kalové hospodářství je zpočátku nutná alespoň dostatečně velká nádrž pro uskladnění přebytečného kalu.

Scroll to Top