Kanalizaci v Londýně ucpal odpad o hmotnosti 130 tun

blank

Nános tuků, plen a kuchyňských utěrek ucpal kanalizační stoku v centrálním Londýně. Síť spravuje společnost Thames Water, která vyzvala obyvatele metropole, aby do záchodů nesplachovali odpad, horký tuk a olej nechali ztuhnout a následně vyhazovali do popelnic.

Mluvčí londýnských kanalizací Matt Rimmer uvedl, že nic podobného ještě ve městě neviděli. Kompletní odstranění nánosů odpadu bude trvat necelý měsíc. Thames Water se snaží situace zlehčit a vyzvala Londýňany, aby usazenině dali jméno. Angličané pověstní svým suchým humorem začali navrhovat jména světových politiků nebo třeba v zemi ožehavý Brexit.

Část hroudy se údajně snaží získat metropolitní Londýnské muzeum. Podle ředitelky Sharon Amentové by zařazení tukové hory do muzea možná demonstrovalo dnešní způsob života a inspirovalo by návštěvníky k hledání řešení podobných problémů. Amentová však dodala, že zatím neví, jak by muzeum atypický exponát technicky vystavilo.

Na obdobný problém v České republice opakovaně upozorňoval například generální ředitel společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava Anatol Pšenička. „Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzýval k odpovědnosti Pšenička.

Scroll to Top