V Žebráku otevřeli zrekonstruovanou čistírnu

blank

V Žebráku na Berounsku opět naplno slouží místní čistírna odpadních vod. Provozuje a vlastní ji společnost Vodovody a kanalizace Beroun. Díky rekonstrukci i intenzifikaci se zvýšila původní kapacita z 2066 na 3150 ekvivalentních obyvatel. Odkanalizovat už tak bylo možné část nedaleké průmyslové zóny, jejíž podniky na rekonstrukci přispěly dvaceti miliony korun. Dosud musely odpadní vodu komplikovaně převážet do jiných čistíren v okolí.

VAK Beroun k rozsáhlým opravám čistírny přistoupil i s přihlédnutím k iniciativě některých podniků z jižní části průmyslové zóny v Žebráku. Při slavnostním ceremoniálu zdůraznil ředitel vodárenské společnosti Jiří Paul, že při rekonstrukci a intenzifikaci bylo nutné zohlednit skutečnost, že čistírna leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Předčištěné odpadní vody tečou do Stroupínského potoka. Dva kilometry od něho se nachází evropsky významná lokalita, kde se vyskytují vzácné druhy, rak kamenáč a vranka obecná. Bylo proto klíčové zjistit, jestli nemůže činnost čistírny ohrozit tyto chráněné živočichy. Vodohospodáři se také museli vypořádat s malou vodnatostí recipientu a vysokou produkcí odpadní vody v poměru k toku.

Čistírna disponuje retenční nádrží o objemu 180 metrů krychlových a oběhovou aktivační nádrží o objemu 750 metrů krychlových, která je vystrojena jemnobublinovými aeračními elementy a míchadlem. Aktivační směs následně míří do dalších dvou dosazovacích nádrží. Každá má objem 380 metrů krychlových. Odtud už vyčištěná voda odtéká přes mikrosítový filtr do Stroupínského potoka.

Ředitel berounských vodáren Jiří Paul ocenil spolupráci se správou CHKO Křivoklátsko i se samotným městem Žebrák, které pro rekonstrukci a intenzifikaci čistírny poskytlo nezbytný pozemek. Starosta Žebráku Daniel Havlík pak vyzdvihl finanční podporu podniků z průmyslové zóny ve městě. Během ceremonie vystoupil i generální ředitel rakouské společnosti ENERGIE AG Werner Steinecker, jejíž dceřiná společnost ENERGIE AG Bohemia působí v České republice, a do jejího portfiolia patří i společnost VAK Beroun. 

Zdroj: Berounský deník, Moderní obec, Město Žebrák 

Foto: Berounský deník 

 

 

 

 

Scroll to Top