Miroslav Diro: Rozvoj vodní dopravy je paradoxně blokován ekologickými argumenty

blank

Přeprava nákladu po vodě je nejekologičtější a pro řadu firem také nejvhodnější způsob přepravy, přesto ji nemůžou plnohodnotně využívat. Důvodem je, že vláda dosud nerozhodla o Koncepci vodní dopravy ČR. Marně na ni čekají i podnikatelé ve vodní dopravě a provozovatelé infrastruktury vodní dopravy. Hospodářská komora proto dopisem požádala předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby Koncepce byla projednána a schválena ještě současnou vládou.

Koncepce vodní dopravy má skoncovat s dlouhodobým zanedbáváním rozvoje tohoto sektoru a vytvořit perspektivu pro kvalitní obsluhu průmyslových zákazníků. Dokument v současnosti prochází na ministerstvu životního prostředí procesem posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA), ministerstvo ale odmítá jeho schválení, pokud dokument bude obsahovat stavbu Plavebního stupně Děčín. Jako důvod uvádí negativní vlivy na evropsky významnou lokalitu NATURA 2000 Porta Bohemica která byla v oblasti výstavby plavebního stupně nedávno vyhlášena.

,,Dochází tak ke kuriózní situaci. Rozvoj vodní dopravy, která je všude v Evropě pokládána za nejekologičtější způsob dopravy, je v České republice blokován za použití různých ekologických argumentů. V případě Plavebního stupně Děčín nepomáhá ani to, že se při projednávání novely koncepce NATURA 2000 Ministerstvo životního prostředí vzhledem k výhradám Ústeckého kraje i dalších subjektů vyjádřilo, že vyhlášení lokality Porta Bohemica realizaci zmíněného vodního díla nebrání,“ poukazuje předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp na tento paradox.

Dopravní sekce vliv potenciální výstavby Plavebního stupně Děčín na NATUROU chráněné přírodní složky nepopírá, je ale podle jejích odborníků v dopravě je nezbytné najít rozumný kompromis mezi veřejným zájmem na pokračování vodní dopravy v ČR a dotčeným zájmem ochrany přírody, a to uložením rozumných a realizovatelných kompenzačních opatření eliminujících deklarované ovlivnění evropsky významné lokality. ,,Tím bude možné odblokovat váznoucí Koncepci vodní dopravy ČR tak, aby mohla být projednána ještě současnou vládou, která má ve svém programovém prohlášení projekty na zlepšení plavebních podmínek na Labi (plavební stupně Děčín a Přelouč),“ připomíná Šíp.

Stávající projekt Plavebního stupně Děčín je výsledkem dlouholetého hledání kompromisu s celou řadou variant, právě s ohledem na minimalizaci účinků na chráněné složky životního prostředí. Navíc je jedinou cestou, jak dosáhnout přijatelné splavnosti Labe na českém území. To je o to významnější, že v Německu byla počátkem letošního roku uzavřena dohoda o zlepšení splavnosti mezi spolkovými ministerstvy životního prostředí a dopravy a všemi polabskými spolkovými zeměmi tak, aby řeka většinu roku umožňovala přepravu nákladů.

Nemožnost navázat na tuto novou skutečnost by podle Hospodářské komory znamenala faktický zánik nákladní vodní dopravy v ČR a značné národohospodářské i podnikatelské škody.

Miroslav Diro,

www.komora.cz

Zdroj: Enviweb

Scroll to Top