Povodí Vltavy zlikvidovalo na březích Orlické přehrady 100 černých staveb

blank

Od roku 2006 nechal státní podnik Povodí Vltavy odstranit přes stovku ilegálních staveb. Jednalo se zejména o přístavby, kůlny, rybářské přístřešky a dlouhodobě provozuneschopná plavidla. ČTK o tom informoval mluvčí povodí Hugo Roldán.

„Takzvané černé stavby se v okolí vodního díla Orlík nelikvidují v souvislosti s povodní v roce 2002, ale průběžně. Systematicky jsme s touto činností začali po roce 2006,“ uvedl Roldán. Ačkoliv Povodí Vltavy ilegální objekty průběžně likviduje, lidé budují soustavně nové.

„Na Orlíku se snažíme být důslední v respektování hladiny maximálního zatopení – nepovolováním umisťování nemobilních objektů, zařízení či odplavitelných věcí do tohoto území, stejně jako zachováním přírodního charakteru břehových pozemků. Za tímto účelem provádíme i namátkové kontroly břehových pozemků, míst pro stání plavidel, tábořišť i okolí chat,“ řekl mluvčí.

V případě, že Povodí Vltavy objeví nelegálně postavený objekt, nemůže nijak majitele pokutovat, ale věc oznámí úřadům nebo policii. „K udělování pokut nemáme kompetenci. Při správě pozemků vodních děl a nádrží v prvé řadě upozorňujeme na nevhodnost konání se snahou mu zamezit dohodou o nápravě stavu,“ vysvětlil Roldán a připomněl, že nádrž Orlík má stanovenou úroveň hladiny, pod jejichž hranicí se nesmí stavět jakékoliv objekty.

Scroll to Top