Povodí Odry montuje záchranné prvky u jezů

blank

Ve snaze o bezpečnější řeky pokračuje Povodí Odry dalším krokem. Ten spočívá ve vybavení vybraných jezů pevnými záchrannými prvky. Vodohospodáři spolupracují s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a záchranné prvky mají hasičům usnadnit případnou záchranu tonoucích osob.

„Návrh rozmístění pevných záchranných prvků je u každého objektu individuální a je proveden po prohlídce objektu a jeho posouzení z hlediska možnosti provedení záchrany jednotkou HZS. Pevné prvky jsou tvořeny nerezovými skobami osazenými do konstrukce opevnění po obou stranách v celé délce objektu. Tyto skoby mají únosnost až 5 tun, která vyplývá z požadavků hasičů,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Další prvek tvoří podle ní ocelový stojan s informačním panelem, jehož úkolem je upozorňovat na rizika spojená s využíváním objektu k rekreačním účelům a obsahuje rovněž informace pro laickou záchranu a identifikační údaje objektu.

„V roce 2015 proběhlo pilotní zabezpečení tří spádových objektů na řece Ostravici ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zmíněné objekty byly vybaveny výše uvedenými pevnými prvky a stojany s informačními cedulemi. V roce 2016 poté proběhlo zabezpečení spádových objektů na řece Opavě a na Odře. V letošním roce bude zabezpečen jez Hrabová na Ostravici a jez Podhradí na Moravici,“ řekla dále mluvčí Povodí Odry.

Jez v Podhradí je významným vodáckým objektem, a proto se počítá s osazením dalších bezpečnostních prvků jako lanové zábradlí pod jezem, stupadel pro umožnění přístupu hasičů pod jez, případně pro umožnění výstupu tonoucí se osoby z nebezpečného prostoru. Vodohospodáři ve spolupráci s městem Ostrava zabezpečili v centru výstražnými a záchrannými házecími prostředky také Jamborovy prahy na Ostravici. Další objekty k zabezpečení budou vybrány po posouzení hasičů s jednotlivými provozy Povodí Odry.

Zdroj: Deník

Foto: Moravskoslezský deník 

 

Scroll to Top