Smutné výročí: Povodně 1997 den po dni

blank

V červenci 1997 postihly severní Moravu a Slezsko povodně mimořádného rozsahu, které se dále rozšířily na celé povodí řek Moravy a Odry, ušetřeny nezůstaly ani východní Čechy. Zanechaly za sebou téměř 50 lidských obětí a škody za desítky miliard korun. Smutným mementem povodní se stala obec Troubky na Přerovsku, kde byla zničena poloviny domů. Následující text shrnuje průběh situace ve dnech, které byly především v povodí Odry nejvypjatější.

Srážkovou činnost způsobila studená fronta postupující ze západní  do střední Evropy.  První vydatné srážky se objevily 5. 7. 1997. Celkové srážky toho dne se pohybovaly mezi 50-80 milimetrů. Přitom nejvyšší byly na Pradědu (88 milimetrů), na Rejvízu (84 milimetrů), na Lysé hoře (61 milimetrů), v Ostravě-Porubě (53 milimetrů), v Opavě (62 milimetrů). Vysoké srážky byly i v povodí Bečvy, například ve Valašském Meziříčí spadlo 86 milimetrů srážek.

Zvláště vydatné srážky spadly 6. 7. 1997, kdy na Lysé hoře dosáhly 234 milimetrů, v Jeseníkách na Rejvízu 214 milimetrů, v Jeseníku 189 milimetrů, na Pradědu 106 milimetrů, ve Valašském Meziříčí 159 milimetrů.

Intenzívní srážky pokračovaly i v pondělí 7. 7. 1997, kdy na Pradědu bylo zaznamenáno 139 milimetrů, v Jeseníku 167 milimetrů, na Lysé hoře 105 milimetrů. Ani 8. 7. 1997 neustával silný déšť, v Beskydech na Lysé hoře spadlo 171 milimetrů, v Jeseníkách na Pradědu 110 milimetrů. Ve středu 9. 7. 1997 začala srážková činnost postupně slábnout.

Srážkovou situaci nejlépe charakterizuje suma srážek za pět dní od 4. 7. 1997 do 8. 7. 1997, kdy na Lysé hoře spadlo 586 milimetrů, na Rejvízu 513 milimetrů, na Pradědu 456 milimetrů, v Karlovicích u Vrbna  320 milimetrů, v Ostravě-Porubě  263 milimetrů, v povodí Bečvy ve Valašském Meziříčí celkem 375 milimetrů.

Intenzivní deště velice rychle zvýšily hladiny toků. Již z 5. na 6. července začaly hladiny prudce stoupat, takže šestého odpoledne bylo na většině toků dosaženo 3. stupně povodňové aktivity. Vody opouštěly koryta toků a docházelo k prvním škodám na majetku, zejména na řekách Bělá a Opava – zde především na horním toku Opavice a přítocích.
V pondělí 7. 7. 1997 zasáhla povodňová vlna střední toky, zaplavila rozsáhlá území mezi Krnovem a Opavou včetně těchto měst a široký pás údolní nivy řeky Odry.

V úterý 8. 7. byla zaplavena rozsáhlá území kolem Ostravy spolu s některými městskými částmi. Povodňová vlna postupovala k Bohumínu, který byl také zaplaven.

Povodňové vlny měly několik vrcholů. Z měření a vyhodnocení ČHMÚ Ostrava vyplynulo, že ve většině vodoměrných profilů byly průtoky větší než dosud pozorované.
Nádrže v povodí Odry zachytily objem přes 37 milionů krychlových vody, z toho Slezská Harta  více než 14 milionů.

Scroll to Top