Nejstarší pražský vodovod má 875 let

blank

Nejstarším vodovodním systémem v hlavním městě je vodovod pro Strahovský klášter. V 11. století se jednalo o unikátní projekt, žádná čtvrť v Praze totiž neměla jiný zdroj vody než studny, potoky nebo Vltavu. V modernizované podobě funguje vodovod dodnes. Informaci přinesl deník Právo.

Strahovský klášter vznikl v roce 1142 a zároveň s ním i jeho vodovod. Tehdy se na území Prahy jednalo o unikátní projekt. Vodovod je rovněž zajímavý tím, že byl navržen současně s budovami kláštera, nikoliv dodatečně.

„Vodovod přiváděl vodu samospádem z pramenů zachycených ve štole na východních svazích kopce. Oblast Petřína je bohatá na podzemní vodu, což kromě užitku přinášelo pro klášter i problémy. Areál trpěl vlhkostí, která ničila stavby, a vodovod fungoval také jako drenážní systém,“ uvedl další zajímavosti mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Z hlavní štoly se voda rozváděla několika kanálky do klášterních budov a do kašny ve stavení, odkud vytékala do nádrže a do bazénu v rajském dvoře. Z rajského dvora vedla voda odtokovým kanálkem do severovýchodního kouta zahrady a dále nejspíše do strahovských zahrad, vinic a možná i do tehdejší obce Obora, která patřila klášteru.

„V následujících stoletích byl vodovod postupně rozšiřován a modernizován, poslední úprava z konce 17. století funguje pro užitkovou vodu dodnes. Musí být však pravidelně udržován, protože zanedbání by vedlo k podmáčení klášterních budov a náprava by byla zdlouhavá a drahá,“ dodal Mrázek. Strahovský klášter je dnes plně napojen na městskou vodovodní síť.

Zdroj: deník Právo 

Foto: Česká televize 

Scroll to Top