Při ničivých povodních v roce 1997 zemřelo v Olomouckém kraji 24 osob

blank

Povodňové rozlivy před dvaceti lety postihly v dnešním Olomouckém kraji 110 obcí a měst. Evakuace proběhla ve 38 obcích a evakuováno muselo být 7 850 osob. Rozlivy zasáhly plochu 434 km2 a průměrná hloubka rozlivů dosahovala 2,5 – 3,0 m. Průtoky výrazně přesáhly hodnotu stoleté vody. Státní podnik Povodí Moravy přinesl na svých internetových stránkách v této souvislosti také souhrn toho nejzásadnějšího, co se za dvacet let v oblasti protipovodňových opatření v Olomouckém kraji udělalo.

Po povodních začalo Povodí Moravy napravovat škody na vodních tocích a vodohospodářském majetku s celkovými náklady 2,5 miliardy korun. V Olomouckém kraji bylo v této souvislosti realizováno 152 akcí s náklady 1,051 miliardy korun, což představovalo 43 % z povodňových škod v povodí horní Moravy a Bečvy.

Od povodní v roce 1997 bylo realizováno přes 20 významných protipovodňových opatření. Mezi nejvýznamnější patří realizace I. a II. A etapy ochrany města Olomouc. Dále jsou to opatření v horní části Moravy od Hanušovic přes Bohutín, Chromeč, Postřelmov, Sudkov, Lesnici, Leštinu až po Moravičany a Mitrovice, které sehrály klíčovou roli při povodni v roce 2010.

V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele jedné z nejvýznamnějších stavebních akcí v podobě výstavby II. B etapy PPO města Olomouc. „Pokud vše proběhne bez komplikací, mohla by realizace protipovodňových opatření začít letos na podzim a na kácení bychom navázali přípravnými pracemi, jako je například vybudování lávky pro pěší vedle mostu Komenského,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Práce jsou rozděleny do čtyř fází a trvat by měly více než čtyři roky. Generálním investorem projektu je Povodí Moravy, statutární město Olomouc se bude podílet prostřednictvím souvisejících investic.

Foto: Olomoucký deník

Scroll to Top