Nejnižší cena pitné vody byla loni v Pardubickém kraji

blank

Průměrná cena vodného dosáhla v Pardubickém kraji v roce 2016 31,90 koruny za metr krychlový. Celorepublikový průměr byl 36,70 koruny. Nejvíce se za vodu platilo v Ústeckém kraji, 42 korun. V celorepublikovém měřítku cena krychlového metru vody stoupla o 1,10 koruny. Informace zveřejnil Český statistický úřad.

V Pardubickém kraji vodárny domácnostem účtovaly vůbec druhé nejnižší množství v České republice, a to 77,3 litru na osobu a den. Nejméně spotřebovaly domácnosti ve Zlínském kraji, 74,9 litru na osobu a den. Nejvíce fakturované vody domácnostem bylo naopak v Praze – 107,9 litru na člověka za den.

Vodovodní síť se v Pardubickém kraji během minulého roku prodloužila o 78 kilometrů na 4815 kilometrů. Počet vodovodních přípojek vzrostl meziročně o dva tisíce na 133 tisíc a počet osazených vodoměrů o 1700 na 131 tisíc.

V kraji bylo v roce 2016 vyrobeno 27,9 milionu krychlových pitné vody, z čehož voda z podzemních vod představovala 78 procent. Z hlediska vodárenské infrastruktury je Pardubický kraj mimořádně významnou oblastí vodních zdrojů nadregionálního významu jak z pohledu podzemních vod, tak z pohledu odběrů povrchové vody.

Scroll to Top