Plzeň představila plán využití dešťové vody

blank

Plzeň chce zefektivnit hospodaření s vodou. Ve městě připravují projekty na zadržení dešťové vody a její následné využití, které povedou ke zlepšení klimatických podmínek.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzeň se zapojí do programu, který se zabývá změnou klimatu a vysvětlí občanům i představitelům veřejné správy, jak reagovat na nové podmínky a jak jsou důležité investice do této oblasti. K partnerům projektu patří například Západočeská univerzita.

Jedním z nejpalčivějších problémů Plzně je špatné hospodaření s dešťovou vodou. „Okamžitě se svádí do kanalizace. Nedostatečná je možnost vsakování srážkové vody i její využívání jako vody užitkové, například pro zalévání zeleně či kropení komunikací. Navíc chybí městu marketingový plán, který by posílil povědomí o problematice nakládání s dešťovou vodou u veřejnosti,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář.

Při intenzivních srážkách ve městě dochází k přetížení kanalizace a znečištěná voda se dostává do povrchové vody. Tím se zhoršuje kvalita vody v řekách. Pavel Šindelář dále řekl, že je potřeba zavést nový způsob odvodnění městských částí, který zastaví prudký odtok vody. „Tak, aby odvodnění staveb a území bylo bezpečné a nedocházelo k zaplavování obce a aby se voda pokud možno dostala zpět do malého vodního oběhu, nikoli do vodních toků,“ vysvětlil.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká sdělila, že se již pracuje na konkrétních projektech. „Aktuálně je to například příprava takzvané zelené střechy na 4. základní škole. Aby bylo jasné, že se tohle nedělá jen proto, že je možné použít dotaci, ale proto, že to může pomoci lidem i městu. Jde o to, že není tak důležité, když to bude stát o něco víc, ale podstatné je, že to potřebujeme, aby se tady líp žilo,“ konstatovala Vostracká.

Otázka hospodaření s dešťovou vodou se však netýká jen zelených střech. Podle Vostracké se problematika týká také zadržení vody v přírodě, což se povedlo kupříkladu vybudováním jezírek v Lobzích. Dalším ukázkovým projektem na využití dešťových vody by měla být rekonstrukce Jiráskova náměstí na Slovanech a v současnosti Plzeň ověřuje možnost zachycovat dešťovou vodu ze střech domů kolem Borského parku, který by mohl být zavlažován právě dešťovou vodou.

Zdroj: iDnes.cz

 

Scroll to Top