V Novém Jičíně mají vodovod 125 let

blank

V roce 1892 byl uveden do provozu veřejný vodovod v Novém Jičíně v dnešním Moravskoslezském kraji. Jednalo se o největší městskou stavbu daného období. Vodojem s kapacitou 1000 kubíků vody nad městem ve Svojsikově aleji je nadále funkční a zásobuje především horní část města včetně nemocnice. Reportáž o stavbě a historii vodovodu ve městě přinesla regionální TV Polar.
Stavba je původní, trubní a armaturní vystrojení bylo vyměněno. Změnil se také zdroj vody. Původně sem voda směřovala z osm kilometrů vzdálených Bernartic nad Odrou a místních zdrojů, nyní je zdrojem surové vodní údolní nádrž Šance v Beskydech, voda je upravována v Úpravně vody Nová Ves. Vodovod provozuje a vlastní společnost SmVaK Ostrava.

Scroll to Top