SmVaK Ostrava investují do čistírny v Karviné. Ta z odpadní vody efektivněji ...

blank

V polovině června převzal zhotovitel pracoviště v areálu čistírny odpadní vody v Karviné a zahájil stavbu. Náklady byly vyčísleny na pět milionů korun a hotovo bude v září letošního roku.

Účel projektu spočívá ve využití části třetího koridoru aktivační nádrže, který slouží nyní jako rezerva, k další redukci objemu dusíku ve vyčištěné vodě. Z hlediska kvality celého procesu je odpovídající odstranění dusíku a jeho sloučenin z vody nejsledovanějším procesem.

„Čistírna odpadních vod v Karviné byla dimenzována na vyšší objem čištěných odpadních vod, než je současná realita. Aktivační nádrž, která tvoří pomyslné srdce čistírny odpadních vod, a je zde za přístupu vháněného vzduchu odstraňována naprostá většina organického znečištění vody, ale dokáže do jisté míry odbourávat i sloučeniny dusíku a fosforu. Aktivační nádrž má v Karviné tři koridory. My v současnosti používáme pouze dva, a tato kapacita je pro nás dostatečná. Třetí z nich je technologicky nevystrojen a slouží fakticky jako rezerva. Proto jsme se jeho část rozhodli využít,“ řekl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Část třetího koridoru bude využita k postdenitrifikaci, kdy se nechtěné dusičnany ve vodě přemění na oxidy dusíku a plynný dusík. Dusík se vody dostává zejména prostřednictvím fekálií a zemědělských hnojiv. Dusík ve vodě napomáhá vzniku sinic a řas.

Co všechno projekt zahrnuje? Stavení oddělení poslední části třetího koridoru aktivační nádrže a vytvoření nádrže k postdenitrifikaci, propojení všech potřebných součástí čistírny s nově technologicky vystrojenou nádrží, instalaci čerpadel, elektroinstalaci, měření a regulaci.

Karvinská čistírna odpadních vod byla postavena v roce 1961 a postupem času docházelo k jejímu rozšíření a modernizaci. Čistírna má kapacitu téměř pro 90 tisíc ekvivalentních obyvatel a denně zpracuje až 30 tisíc krychlových metrů odpadních vod.

Scroll to Top