Vodarenstvi.cz v Litvě: Meandry řeky Merkys v nejlesnatější části Litvy

blank

Krásné meandry řeky Merkys v nejlesnatější oblasti Litvy před tím, než se řeka spojí s Němenem (v litevštině Nemunasem), a systém několik větších i menších jezer najdete na jihu země u města Varéna. To se nachází zhruba dvacet kilometrů od běloruské hranice. Merkys teče z významné části podél hlavní trasy mezi jiholitevským Merkiné a hlavním městem Vilniusem. Můžete tedy postupně udělat několik zastávek a sledovat pestré meandry průzračně čisté řeky v lesích.
Jezera u Varény slouží jak rybářům, tak plavcům. Je zde vybudována základní infrastruktura pro letní sporty.
Město Varéna si ale také nese temné stopy minulosti. V září roku 1942 litevští nacionalisté poblíž města zavraždili 541 židovských mužů, 149 žen a 141 dětí.

Scroll to Top