Veolia možná opustí sever Čech, definitivum padne 15. června

blank

Další města a obce chtějí převzít kontrolu nad provozováním vodohospodářské infrastruktury od privátních společností. Před časem takový krok podnikla Plzeň, momentálně se k tomu pravděpodobně schyluje na severu Čech. Zástupci téměř 500 obcí a měst Ústeckého a Libereckého kraje rozhodnou, jestli se o vodovody v regionu postarají sami.

Jedním z klíčových témat je cena vodného a stočného. V severních Čechách je jedna z nejvyšších v zemi, což potvrdil Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Liberecký hejtman Martin Půta ale výrazné snížení ceny vody neočekává ani v případě, že by se provozovatel změnil a staly se jím municipality nebo jimi vlastněné společnosti. Půta odkup podílu od Veolie podporuje, podle něj je to logický krok. Veolia drží v Severočeské vodárenské společnosti  podíl 51 procent.

Pokud akcionáři odkup podílu odhlasují, zkrátí se smlouva s Veolií o dva roky a od roku 2019 by se o provoz vodovodů a kanalizací staral jiný subjekt. Podle Hospodářských novin se cena transakce může pohybovat v řádech miliard korun. Jednou z variant bylo i vybudování zcela nové provozní firmy. Tento přístup se však  při  analýze ukázal jako nejdražší.

Privátní společnosti začaly na tuzemském vodárenském trhu působit v 90. letech, kdy si české obce a města neuměly s provozem vodovodů a kanalizací efektivně poradit. Některé obce a města přijaly systém tzv. oddělených společností, kdy byly vlastníky infrastruktury, ale o provoz se starala soukromá firma, která majitelům platila nájemné.

Na nevyhovující regulaci českého vodohospodářství poukazuje Evropská komise, které vadí smlouvy mezi obcemi a provozovateli. Kvůli spornému smluvnímu systému nedosáhla například Praha na několikamiliardovou dotaci na čistírnu odpadních vod. Hlavní město chce alespoň minoritní podíl v PVK od Veolie odkoupit a po vypršení smlouvy ovládnout firmu celou. V roce 2015 francouzský koncern Veolia opustil západočeskou Plzeň, která jej musela vyplatit 700 miliony korun.

Zdroj: www.ihned.cz

Scroll to Top