Větší zdroje se musí budovat i jako víceúčelové nádrže, upozorňuje expert na ...

blank

Průměrná teplota se do roku 2050 může zvednout až o čtyři stupně. Do konce letošního června vláda dostane koncept na ochranu před následky sucha u nás. ČTK to sdělil jeden z autorů návrhu koncepce Pavel Punčochář z ministerstva zemědělství.

Punčochář, který se dlouhodobě zabývá bojem proti negativním dopadům sucha v krajině, uvedl, že větší vodní zdroje musí být budovány jako víceúčelové nádrže. Podle něj má mít koncept několik úrovní opatření. Prvním je důležitost informovat o suchu obyvatele a státní správu. Výhledově by měly vzniknout mapy sucha pro Českou republiku.

Další opatřením je stanovený odběr vody vůči vodním zdrojům, díky kterému by se posílily jak vodohospodářské, tak vodárenské sítě. V současnosti se plánuje propojení tří vodních zdrojů. Punčochář upozornil, že pokud vodní zdroje chybí, je nutností novou vodní nádrž navrhnout a zrealizovat.

Zemědělcům by měly pomoci zadržet vodu odvodňovací systémy. Neméně důležitým opatřením v souvislosti se zadržením vody je budování mokřadů a remízků.

Ilustrační foto

Scroll to Top