Armádní záložníci bojovali na Švihově o vodu pro Prahu

blank

Na hrázi Vodního díla Švihov proběhl výcvik směřující k ochraně strategických objektů České republiky. Do Soutic na Benešovsku se sjelo 140 členů pěší roty Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Praha. Společně s nimi se cvičení zúčastnily složky integrovaného záchranného systému. Informoval o tom Benešovský deník.

 „Zhoršila se bezpečnostní situace České republiky, což potvrdily zpravodajské služby. Jednotky Aktivních záloh tady na Želivce střeží prostor hráze a úpravny pitné vody,“ připomenul ředitel Krajského vojenského velitelství Praha Roman Tkačík důvod cvičení, při kterém jde o to, aby se vojáci co nejvíce přiblížili realitě, jež by je čekala v případě ostrého nasazení. Organizátoři cvičení vojákům přichystali i péči o zraněné.

Do zkušební akce byli zapojeni profesionální hasiči z Benešova, Vlašimi nebo Zruče nad Sázavou a protichemická jednotka z Kamenice u Týnce nad Sázavou. Podle benešovského hasiče Martina Kučery například odebírali vzorky vody, do které v rámci cvičení vhodili neznámí pachatelé nebezpečnou látku. Úkolem hasičů bylo zabezpečit okolí a postavit dekontaminační stanici. Ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala uvedl, že správa zajistila na Švihově okamžité zastavení odběru vody do úpravy, aby nedošlo ke kontaminaci dalších systémů úpravny.

Policisté trénovali eskort zadržených osob, které přehradu ohrozily, jejich kolegové z poříčního oddělení prohledávali dno přehrady a zjišťovali, jestli se tam nenachází podezřelý předmět s nebezpečnou látkou.

Aktivní zálohy jsou součástí dobrovolné ochrany státu a ve 22 jednotkách se do nich zapojuje 1500 mužů a žen. Podle ministerstva obrany by se měl počet armádních záložníků do roku 2025 ztrojnásobit. Záložníkem se může stát každý zdravý jedinec ve věku 18-60 let bez ohledu na pohlaví, který nebyl trestaný a splňuje kritérium dokončeného středoškolského vzdělání. Krajské vojenské velitelství Praha chystá vyhodnocení celého cvičení na čtvrtek 15. června.

Foto: Benešovský deník

 

Scroll to Top