Vodarenstvi.cz v Makedonii: Dojransk√© jezero ‚Äď r√°j pro milovn√≠ky vody a memento ...

blank

Na makedonsko-Ňôeck√© hranici na jihov√Ĺchodńõ Makedonie a tak√© pobl√≠Ňĺ hranice s Bulharskem se nach√°z√≠ Dojransk√© jezero. Oblast se na konci jara nebo v prŇĮbńõhu l√©ta rozhodnńõ vyplat√≠ navŇ°t√≠vit. Jde o √ļŇĺasn√© m√≠sto pŇôedevŇ°√≠m pro milovn√≠ky kr√°sn√© pŇô√≠rody a balk√°nsk√© pohostinnosti.
Z hlavn√≠ho mńõsta Skopje pojedeme zhruba 160 kilometrŇĮ po d√°lnici nebo rychlostn√≠ komunikaci na jihov√Ĺchod pŇôes mńõsta Veles nebo Negotino do hranińćn√≠ Gevgelije, kter√° se v uplynul√Ĺch letech ocitla v centru medi√°ln√≠ho z√°jmu pŇôedevŇ°√≠m jako m√≠sto, kde pŇôekrańćuj√≠ hranice uprchl√≠ci smńõŇôuj√≠c√≠ do Evropy. Cestou n√°s ńćekaj√≠ √ļŇĺasn√© v√Ĺhledy na okoln√≠ skalnat√© hory. Z Gevgelije je to do obc√≠ Nov Dojran nebo Star Dojran zhruba 15 kilometrŇĮ √ļdol√≠m a sedlem pod mohutn√Ĺmi Ň°t√≠ty hor. Obńõ mńõsteńćka poskytuj√≠ odpov√≠daj√≠c√≠ turistickou infrastrukturu z hlediska moŇĺnosti ubytov√°n√≠ a dalŇ°√≠ch sluŇĺeb, kter√© r√°di vyuŇĺij√≠ v√Ĺletn√≠ci i dovolenk√°Ňôi. Jezero, nad n√≠mŇĺ se tyńć√≠ jako hradba mohutn√© panorama jihomakedonsk√Ĺch hor, je vyhled√°van√Ĺm c√≠lem pro ryb√°Ňôe nebo milovn√≠ky vodn√≠ch sportŇĮ. Voda v jezeŇôe je velmi ńćist√°.
PŇôi pozorn√©m pohledu uvid√≠te ale tak√© stopy ekologick√© katastrofy v minulosti. V dŇĮsledku intenzivn√≠ho vyuŇĺ√≠v√°n√≠ vody z jezera pro okoln√≠ zemńõdńõlstv√≠ se sn√≠Ňĺil objem vody v jezeŇôe z 260 milionŇĮ kub√≠kŇĮ v roce 1988 na m√©nńõ neŇĺ tŇôetinu v roce 2000. Pot√© byla pŇôijata opatŇôen√≠, d√≠ky nimŇĺ se jezero opńõt postupnńõ pln√≠. Nńõkolik des√≠tek metrŇĮ od bŇôehu ve vodńõ tak jsou vidńõt pŇô√≠stŇôeŇ°ky ryb√°ŇôŇĮ a kotv√≠c√≠ sloupy ‚Äď pouze tam pŇôed nńõkolika des√≠tkami let dosahovala voda.
Jezero m√° rozlohu zhruba 43 kilometrŇĮ ńćtvereńćn√≠ch. Ze severu na jih m√° devńõt kilometrŇĮ a ze z√°padu na v√Ĺchod v√≠ce neŇĺ sedm kilometrŇĮ. Maxim√°ln√≠ hloubka je deset metrŇĮ. Zhruba dvńõ tŇôetiny plochy jezera se nach√°zej√≠ v Makedonii, tŇôetina v Ňėecku.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top