Často srovnávané, ale přesto zcela jiné. V čem se liší Slezská Harta ...

blank

Výstavba Slezské Harty začala před třiceti lety. Způsob přípravy, projektování a plánovaný rozvoj kolem chystané přehrady v Nových Heřminovech je zcela odlišný. Rozdíly jsou například v účelu, velikosti a také ve způsobu realizace nebo ekologických aspektech.

Slezská Harta leží jen deset kilometrů od místa, kde se připravuje výstavba Nových Heřminov. Slezská Harta na řece Moravici je podle rozlohy devátá největší nádrž v České republice. Zatímco v případě Nových Heřminov bude mít přehrada hráz betonovou, tak Slezská Harta ji má zemní, sypanou. Liší se také jejich velikostia funkce. Nové Heřminovy budou téměř desetkrát menší než Harta a zhruba dvakrát menší než další moravskoslezské nádrže, jako jsou Kružberk, Žermanice nebo Těrlicko.

Důležité je rozdělení prostor, které zprostředkovávají primární funkci vodních děl. Slezská Harta slouží v kaskádě s níže položeným Kružberkem zejména k zásobování pitnou vodou a zásobní prostor činí 90 % z tohoto objemu. K transformaci povodní je určeno 10 %. U Nových Heřminov je ke snížení protipovodňových vln určeno 80 % objemu nádrže.

Pro lidi žijící v okolí obou přehrad je podstatná doba, ve které díla vznikala. Slezská Harta začala být připravována za minulého režimu a odškodnění pro dotčené obyvatele bylo minimální. Dnes nabízí vláda pro majitele domů a pozemků v Nových Heřminovech finanční kompenzace. Proces výkupů pozemků je z 98 % ukončen.

Projekt dlouhodobě provází mnoho emocí. Platné referendum z roku 2008 obec zavazuje k boji proti stavbě. Podporovatelé nového hlasování tvrdí, že v případě negativního postoje obce k plánované stavbě přijdou Nové Heřminovy o zhruba 425 milionů korun, které má obec dostat jako kompenzaci, a většina lidí by dnes s projektem souhlasila. Starosta obce Ludvík Drobný to odmítá.

Scroll to Top