Hornímu Slavkovu pomůžou s obnovou vodního zdroje Němci

blank

V obecních vodních nádržích v Horním Slavkově na Sokolovsku chybí každé léto voda. Řešením by mohla být rekonstrukce Puškařovské stoky, vodního díla z 16. století, které je dnes ve velmi zanedbaném stavu.

„Ukázalo se, že bez využití stávajících hornických vodních děl nelze tento problém řešit. Rekonstrukce Puškařovské stoky a úprava koryta Stříbrného potoka zajistí v budoucnu dostatečný průtok korytem Stříbrného potoka a tím i dostatečné množství vody pro potřeby obce nutné pro hospodaření v obecních vodních nádržích,” potvrdil starosta města Alexandr Terek.

Obě města dostala dotaci z Fondu malých projektů

Horní Slavkov se začal obnově stoky věnovat a navázal spolupráci s německým Ehrenfriedersdorfem, kde se nachází podobné vodní dílo, nicméně v zachovalém a funkčním stavu. Podle starosty získává město zkušenosti a rady, jak Puškařovskou stoku obnovit. Společně s Němci dostalo město dotaci z Fondu malých projektů Euregia Egrensis.

Probíhá dvoudenní vzdělávací workshop

Při příležitosti rekonstrukce Puškařovské stoky obě města naplánovala setkání českých a německých vodohospodářů ve formě dvoudenního workshopu. Tématem budou povrchová vodní díla a jejich význam pro vodní hospodářství z pohledu historiků hornictví, hydrogeologů, vodohospodářů a ekologů. Akce proběhne v Ehrenfriedersdorfu 17. a 18. května, je přístupná i široké veřejnosti. Kromě přednášek je naplánována i návštěva rekonstruovaného vodního díla.

Stoka je pro Horní Slavkov cennou památkou

Alexandr Terek doplnil, že město začne shánět peníze a poohlížet se po vhodných partnerech. Náklady na obnovu Puškařovské stoky se budou pohybovat mezi 20 až 30 miliony korun. Puškařovská stoka je umělý kanál, který je pro Horní Slavkov také kulturním dědictvím, historickou památkou a objektem s velkým turistickým potenciálem. 

 

Scroll to Top