Nové Roudné bude mít novou kanalizaci

blank

Několik let jednaly České Budějovice o výstavbě veřejné kanalizace v Novém Roudném. Splaškové vody tam jsou odváděny do domovních žump a dále tečou do řeky Malše. Občané dokonce sepsali za napojení na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod petici. Dlouho očekávaná kanalizace se začne stavět v říjnu po dokončení rekonstrukce ulice Otokara Březiny. Stavební práce na nové kanalizaci spustí firma Strabag. Vymění vodovodní řad, plynovod, vyasfaltuje komunikaci, upraví parkoviště a dodá nové veřejné osvětlení. Investiční akce přijde České Budějovice na 27 milionů korun.

Scroll to Top