Slovácké vodárny a kanalizace chtějí převést vodárenskou infrastrukturu na sebe, obce jsou ...

blank

SVaK vlastní na Slovácku většinu vodovodů a kanalizací, ale malé procento je vždy v majetku dané obce. Některé obce na Uherskohradišťsku už celou infrastrukturu na SVaK převedly. Jedná se například o Vlčnov, kde majetek vyměnili za akcie. Obdobnou nabídku teď dostaly další obce a města v regionu.

Změní se na Slovácku fungování vodárenství? Odpověď zřejmě přinesou další měsíce. O všechna potrubí společnost Slovácké vodárny a kanalizace nemá zájem, ale jedná se ji o kanalizace připojené na čistírny odpadních vod a vodovody v místech, která SVaK zásobuje vodou ze svých zdrojů.

Podmínkou převodu je kompletní odkanalizování obce, což nesplňují například Drslavice, ačkoliv vedení obce návrh SVaKu zaujal. Slovácké vodárny a kanalizace vlastní v Drslavicích všechny vodovody a pět ze sedmi odpadních tras je v majetku obce. Všechny obce však převodu nakloněny nejsou. Starosta Nivnice Miroslav Vykydal vidí problém v tom, že si SVaK vybírá jen infrastrukturu, kterou chce a kterou ne. Negativně se k převodu staví i v Boršicích, kde sice budou celou záležitost projednávat na nadcházející schůzi zastupitelstva, ale podle místostarosty Petra Duly se počítá s tím, že Boršice nabídku odmítnou.

Ředitel SVaKu Lubomír Trachtulec potvrdil, že společnost zatím dostala odpověď pouze z několika obcí a všechno bude záležet na jednotlivých představenstvech, jak se rozhodnou. Pak by následovaly znalecké posudky. V okrese Uherské Hradiště vlastní SVaK 402 kilometru kanalizací a provozuje 590 kilometrů, protože zbytek má pronajatý od obcí. Dále pak vlastní 745 kilometrů vodovodů a provozuje 848 kilometrů.

Scroll to Top