Západočeský Dražov čeká další série investic do vodohospodářské infrastruktury

blank

Vyřešit odkanalizování obce a odvedení odpadních vod mimo ochranné pásmo nádrže Stanovice. To je cíl téměř dvanáctimilionového projektu, který musí odvést splašky z Dražova mimo nádrž, jež zásobuje vodou třetinu Karlovarského kraje. Informoval o tom Karlovarský deník.

Stanovická vodní nádrž je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice-Březová a tvoří ji vodní dílo Stanovice, čerpací stanice Teplička, jez Teplička a vodní dílo Březová. Kromě zásobování významné části Karlovarského kraje pitnou vodou slouží nádrž sekundárně i jako protipovodňová ochrana krajské metropole.

Podle specialistky pro rozvoj vztahů s veřejností Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Věry Štafflové byly odpadní vody individuálně čištěny v septicích, jejichž přepady byly svedeny do dešťové kanalizace. Navržený projekt teď počítá s tím, že se budou odpadní vody z Dražova přečerpávat do kanalizačního systému Stanovic zakončeného mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod.

V roce 2016 byla v Dražově za pomoci dotace Karlovarského kraje postavena nová čerpací stanice odpadních vod a téměř tři kilometry dlouhý kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat. Před rokem se následně zahájila výstavba samotné kanalizační sítě v Dražově.

„Bude ji tvořit sedm stok z kameninového potrubí o průměru 250 milimetrů. Stoky budou zaústěné do nové čerpací stanice a jejich celková délka bude kolem kilometru. Při projektu se dostaví také kolem dvou set metrů kanalizace v části Stanovic, která je určena pro výstavbu nových rodinných domků a kde je i několik neodkanalizovaných objektů,“ dodala Štafflová.

Kanalizační systém v Dražově by měl být dokončen letos v listopadu. Přes pět milionů korun stálo vybudování čerpací stanice, na které zhruba polovinou přispěl Karlovarský kraj. Na výstavbu stok bude potřeba 6,5 milionu korun. Na realizaci této stavební akce poskytne třímilionovou dotaci ministerstvo zemědělství.

Scroll to Top