Školáci z Ostravy a okolí pilně pracují na úkolech v projektu Hledej ...

blank

Obrázky, básničky, křížovky nebo videa. S tím vším si musí poradit školáci na Ostravsku, kteří se přihlásili do projektu pořádaného společností Ostravské vodárny a kanalizace. Děti se prostřednictvím akce učí podstatné  skutečnosti o vodě.  

Školáci si neobohacují informace jen o vodě z jejích domácích kohoutků, ale také o odpadní vodě. V Ostravě sehrává při čištění odpadních vod klíčovou roli několik čistíren. Nejdůležitější z nich se nachází v Ostravě-Přívoze, do které přitéká většina odpadní vody z ostravských domácností a podniků. Centrální čistírna patří městu a o její provoz se stará OVAK.

Důležitost odvádění odpadní vody do čistíren, nikoliv do řek a potoků si podle Moravskoslezského deníku školáci uvědomují. Více informací o práci dětí najdete na facebookové stránce OVAK – Hledej pramen vody a na internetové stránce zde.

 

Scroll to Top