Začala výstavba nejvyšší sypané hráze suché nádrže v Moravskoslezském kraji

blank

Nádrž Jelení bude patřit k významným protipovodňovým opatřením na horní Opavě. Ochranu proti velké vodě zajistí obci Karlovice a přispěje také k ochraně Široké Nivy a Nových Heřminov. Na stavbu šestnáctimetrové hráze bude potřeba 150 milionů korun a finanční prostředky poskytne ministerstvo zemědělství z dotace Prevence před povodněmi III. Stavební akce by měla být dokončena během podzimu 2018.

Od letošního března se připravoval terén pracoviště a odstraňovaly se dřevní hmoty. Další fází bude práce na vybudování bezpečnostního a výpustného zařízení. „Suchá nádrž Jelení je navržena v rámci souboru opatření na horní Opavě a svým účinkem přispívá jak k tlumení regionálních povodní, tak přívalových srážek. Nádrž doplňuje klíčový prvek souboru opatření, kterým je nádrž Nové Heřminovy. Koncepčně byl neškodný odtok z nádrže stanoven podle kapacity Kobylího potoka přes obec Karlovice s přírůstkem o velké vody z Adamovského potoka. Po ukončení výstavby nádrže bude „Karlovický uzel“ završen doplněním o revitalizaci mezi nádrží a horním koncem úpravy koryta Kobylího potoka nad Karlovicemi,“ uvedl investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Podle technického ředitele Povodí Odry Petra Březiny retenční prostor nádrže omezí odnos splavenin a účinně utlumí lokální přívalové srážky. „Pro regionální srážky je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny na neškodný odtok. Maximální objem suché nádrže na toku Kobylí potok přibližně 460 metrů nad soutokem s Adamovským potokem je navržen na 865 000 kubíků s maximální hladinou na kótě 523,70 metru nad mořem,“ dodal Březina.

Generální ředitel podniku Jiří Pagáč upozornil, že je suchá nádrž Jelení citlivě zasažena do přírody Jeseníků a bude bezpečně zajišťovat ochranu proti povodním v Karlovicích a dalších obcích horní Opavy. V souvislosti s protipovodňovým projektem na horní Opavě vodohospodáři letos zahájili výstavbu suchého poldru Loděnice za 30 milionů korun, který má ochránit obec Holasovice před potenciální povodní na toku Lipinka. Ukončení stavebních prací v Loděnici je rovněž naplánováno na podzim příštího roku.

Scroll to Top