SmVaK Ostrava zvětší kapacitu čistírny odpadních vod v Dolním Benešově

blank

Díky pětimilionové investici budou moci v Dolním Benešově na Opavsku napojit na kanalizační systém v případě potřeby další lokality. V těchto dnech začíná rekonstrukce biologické části čistírny odpadních vod. Vodohospodáři počítají, že hotovo by mělo být v srpnu. Vzhledem k tomu, že je současná kapacita používané části čistírny plně využita, tak její zkapacitnění umožní napojení dalších obyvatel. V tiskové zprávě to uvedla společnost SmVaK Ostrava.

Celkově letos společnost investuje do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury přes půl miliardy korun. Hned pětina této sumy je určena pro vodovodní a kanalizační sítě a čistírny odpadních vod na Opavsku.

„Potřebujeme navýšit kapacitu čistírny. V současnosti je v provozu pouze jedna aktivační nádrž, kde dochází k odbourávání hlavní části organického znečištění v odpadní vodě a která je v současné době plně vytížena. Druhá nádrž je dlouhodobě nevyužívána a její současný technický stav a opotřebení technologie nám neumožňuje v případě nutnosti, jako mohou být například opravy ve funkční první části, její uvedení do provozu,“ přiblížil důvody oprav ve čtyřtisícovém městečku na levém břehu řeky Opavy ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Druhá linka biologické části čistírny pak bude v průběhu rekonstrukce dovybavena nezbytnou technologií. Bude do ní instalován aerační systém, míchadla, dovybavení dmýchárny a upravena bude také elektroinstalace a elektrické rozvaděče. Chybět nebude ani nové vzduchové potrubí.

„Při oslavách letošního Světového dne vody, jehož mottem je odpadní voda, jsme minulý týden představili naši padesátimilionovou investiční akci v čistírně odpadních vod v Opavě. Projekt v Dolním Benešově potvrzuje, že nezanedbáváme ani provozy v menších městech a obcích, kde působíme. Tyto investice mohou mít často zásadní význam například pro plánovaný rozvoj jednotlivých lokalit, který tímto způsobem rádi podpoříme. Že odvádění a čistění odpadní vody přikládáme váhu, dokládá mimo jiné to, že jsme od roku 2000 do loňska do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod investovali téměř 3,7 miliardy korun,“ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je rozhodujícím dodavatelem pitné vody ve více než milionovém Moravskoslezském kraji a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

Scroll to Top