V Krnově se budou probírat výsledky Krnovských vodovodů a kanalizací za rok ...

blank

Před rokem otřásala Krnovem kauza Krnovských vodovodů a kanalizací. Ve středu 29. března se zastupitelé města sejdou, aby se ohlédli za bouřlivým loňským rokem ve KVaK, ke kterému čeká přítomné prezentace s výsledky městské společnosti v roce 2016. Jedná se o příležitost, během které se může posoudit, jaké dopady mělo snížení počtu jednatelů KVaK ze tří na jednoho a jak úspěšně si vedl ve funkci nový jednatel společnosti Libor Staněk. Kauzou se zabýval Bruntálský deník.

„V městských firmách proběhly první audity za 20 let jejich fungování, které přinesly některá doporučení. Jedním z nich byla úvaha, zda KVaK, který je firmou se 36 zaměstnanci, mají vést tři jednatelé. V rámci snižování nákladů jsme usoudili, že takto malá firma může mít jednatele pouze jednoho. Tím jistě ušetříme několik set tisíc korun ročně na finančním ohodnocení manažerů,“ řekli ke snížení počtu jednatelů starostka Krnova Jana Koukalová Petrová, místostarosta Michal Brunclík a místostarosta Jan Krkoška.

Vedení radnice ale odmítlo zveřejnit konkrétní pasáže auditu, které údajně doporučovaly snížit počet jednatelů KVaK. Opoziční zastupitelka a bývalá starostka Krnova Alena Krušinová se proto obrátila přímo na jednoho z auditorů a zjistila, že auditní zpráva žádné doporučení ohledně snížení počtu jednatelů neobsahovala. Krušinová podle svých slov kontaktovala ing. Polácha, který je jedním z auditorů zprávy o hospodaření Krnovských vodovodů a kanalizací. „Ten mi jen potvrdil, že žádná doporučení neobsahuje. Z toho vyplývá, že vedení města, které v médiích a na stránkách města informovalo o auditu, který něco doporučil, tak mírně řečeno nemluví pravdu. Zpráva se počtem jednatelů vůbec nezaobírala,“ uvedla Krušinová k auditu.

Opoziční zastupitel Marian Przybala dospěl k závěru, že snížení počtu jednatelů kýžené úspory na odměnách manažerů stejně nepřinese. „Odvolaní jednatelé neměli žádnou jednatelskou smlouvu. Pokud taková smlouva neexistuje, tak ze zákona jde o výkon jednatelské funkce zdarma,“ řekl Przybala.

Na podivně odůvodněné změny ve vedení KVaKu zareagovaly přes tisíce Krnovanů podepsáním Petice za vodu a vyzvali k odvolání předsedy dozorčí rady společnosti Jakuba Horáčka. Radní však občanům nevyhověli a Horáčka ve funkci ponechali. Dopis zaslali radním i samotní zaměstnanci KVaKu, kterým se nelíbilo, jak byly organizační změny ve společnosti zdůvodněné na zasedání zastupitelstva. Jedním z předmětů nespokojenosti bylo například to, že místostarosta Michal Brunclík veřejně zkritizoval průměrný věk zaměstnanců KVaK.

„Toto prohlášení považujeme za diskriminaci znevažující starší osoby. V naší organizaci nikdy nebyli pracovníci hodnoceni podle věku, nýbrž podle množství a kvality vykonané práce. Velmi si vážíme našeho bývalého vedení za to, že starší pracovníci nebyli kvůli věku propouštěni,“ stojí v rok starém dopise, který podepsala většina zaměstnanců KVaK. Starostka Jana Koukalová však dopis zastupitelům nepředala, což argumentovala tím, že podpisy zaměstnanců nejsou čitelné.

Scroll to Top