Uran ve vodě ve Městě Libavá má zřejmě geologický původ

blank

Uran, který objevili odborníci ve zdroji vody pro Město Libavá, se může nacházet i jinde. Povolený limit uranu tam byl přesažen o 6 mikrogramů na litr vody. 

Vyhláška, která upravuje limity pro jakost pitné vody, radioaktivní těžký kov neřeší. Záleží na vybavení dané laboratoře, jestli prvek ve vodě zachytí, nebo ne. Uran, který se objevil na Libavé, má pravděpodobně geologický původ. Zřejmě se uvolňuje z hornin.

Voda zasažená uranem teče z úpravny Velká Střelná, která jako obec zanikla po vzniku vojenského prostoru Libavá. Provozuje ji Armádní Servisní, která také zajišťuje pro obec dodávky pitné vody. Když se Město Libavá v roce 2016 napojovalo na tento zdroj, požádala o spolupráci Zdravotní ústav v Ostravě.

„Uran se standardně nesleduje. Buďto se na to přijde, nebo. A protože my na to přístroj máme, zjistili jsme to,“ řekl Olomouckému deníku Martin Hala ze Zdravotního ústavu v Ostravě.

Podle odborníků je v české krajině celá řada míst, kde se uran objevuje. Výjimečné nejsou ani případy, kdy na uran přijdou i v armádních zdrojích. V Olomouckém kraji už mají s odstraňováním uranu u vody dlouhodobé zkušenosti. Podle ředitelky odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Evy Čehovské byla použitá technologie účinná. Místo, kde uran na Olomoucku před časem kontaminoval, si nepřála zveřejnit. Podotkla však, že postižená obec byla přepojena na jiný vodovod. Radiační ochranu ohledně dodávání pitné vody veřejným vodovodem obstarává legislativa Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.

Podle rozboru vzorku bylo ve Městě Libavá 21 mikrogramů uranu v litru vody. Limit povoluje o 6 mikrogramů méně. V obci se mluvilo i o tom, že radioaktivní znečištění vody bylo údajně způsobeno sovětské armádou, která v oblasti pobývala. Obyvatelé však informaci brali s úsměvem.

„Jsou to nesmysly. Rusi tam vůbec necvičili. Jde o bývalý lom a s tím to souvisí. Voda se tam čerpala vždycky, i za Rusů. Vojáci ji pili běžně. Kolem uranu je větší rozruch mimo Libavou než tady,“ řekl deníku jeden z místních obyvatel Jindřich Machala.

Scroll to Top