Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2016 zná vítěze

blank

Svaz vodního hospodářství ČR a Sdružení vodovodů a kanalizací vyhlásily ve středu 22. března na tiskové konferenci v Praze výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2016. Ve dvou kategoriích bylo oceněno devět projektů.

V první kategorii, která obsahovala stavby pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod byly oceněny dva projekty v podkategorii nad 50 milionů korun. Jednalo se o rekonstrukci a modernizaci úpravny vody v Plzni a Přerově. V podkategorii do 50 milionů korun byly oceněny také dvě stavby. První ve Velkých Přílepech, kde došlo k rekonstrukci a intenzifikaci ČOV a zkapacitnění kanalizačního přivaděče. Dále pak v Dražovicích, ve kterých zkapacitnili vodojem.

Druhá kategorie zahrnovala stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochranu před škodlivými účinky vod a úpravu vodních poměrů. V podkategorii nad 50 milionů byla oceněna Malá vodní elektrárna Planá a do 50 milionů korun pak Malá vodní elektrárna v Pyskočelích. Zvláštní ocenění si pak odnesly projekty Znásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou a Malá vodní elektrárna Nýrsko.

Vítězně projekty vyhlásil a ocenil předseda představenstva společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Jan Plechatý, předseda představenstva SVH, Petr Kubala, předseda představenstva SOVAK ČR František Barák, náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík a náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Foto (archiv redakce)

Scroll to Top