V Ostravě otevřeli expozici historie vodárenství ve městě s názvem Babylon

blank

V historické budově původně odkyselovací stanice v areálu Úpravny vody Ostrava – Nová Ves byla za účasti vedení města a managementu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace otevřena expozice mapující historii zásobování pitnou vodou ve městě. Budova, která je stejně jako celý areál památkově chráněná, i nová expozice nesou příznačný název Babylon.

Úpravna vody Ostrava – Nová Ves je dodnes největší a nejvýznamnější vodárnou na území města. První jímání podzemní vody za pomoci zářezů sahá do konce 19. století. Odkyselovací stanice byla v areálu úpravny vybudována v roce 1935. Svému účelu ale sloužila jen zhruba čtyři roky.

Expozice za více než čtyři miliony koruny vznikla díky spolupráci města Ostravy a společnosti OVAK. „Architektonicky zajímavá stavba se proměnila v malé muzeum, které Ostravanům představí historii vodárenství v našem městě. Historicky cenná budova po rekonstrukci našla nové uplatnění, a to mě velice těší,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura, který Babylon pokřtil vodou z úpravny společně s generálním ředitelem OVAK Petrem Konečným.

Do Babylonu se návštěvníci dostanou podzemní štolou, která jej spojuje se strojovnou. V Babylonu je pak čeká nejen popis historie, ale i několik historických předmětů.

Pro možnost návštěvy si musí lidé rezervovat místo. „Expozice není v muzeu, ale ve funkční úpravně, která je strategická pro zajištění dodávek pitné vody v Ostravě. Proto musíme respektovat přísná pravidla a určitá omezení. Na stránkách www.ovak.cz bude od dubna umístěn rezervační formulář, přes který si budou moci lidé rezervovat prohlídku v předem určených časech,“ uvedla tisková mluvčí OVAK Radka Vanková,.

Scroll to Top