VODA ZLÍN 2017: Mnoho oblastí na Slovensku je chudých na obsah vápníku ...

blank

K problematice úpravy pitné vody vzhledem k obsahu vápníku a hořčíku připravili příspěvek na zlínské konferenci slovenští odborníci z Katedry zdravotního a environmentálního inženýrství ze Stavební fakulty v Bratislavě. Ty zastupovala docentka Danka Barloková. Z prezentace přinášíme několik zajímavých informací.

Vápník a hořčík jsou stálou součástí podzemních a povrchových vod. Hořčík se v nich vyskytuje v menším objemu než vápník. Rozdíl je v tom, že v porovnání s vápníkem je v menší míře zastoupený v zemské kůře, nebo dochází k jeho sorpci.

V závislosti od hydrogeologického podloží na Slovensku, kde dochází k formování povrchových a podzemních vod jsou oblasti, které jsou na obsah vápníku a hořčíku chudé. Jedná se například o Vysoké Tatry, střední Slovensko mezi Zvolenem a Tisovcem, Slovenske Rudohoří a severovýchodní část východního Slovenska. V těchto regionech jsou také vybudované velké zdroje povrchových vod. Za zmínku stojí vodní nádrže Turček, Hriňová, Malinec, Bukovec nebo Starina.

Situace si všimla i slovenská média. Přednášející prezentovala článek deníku SME s názvem Chcete žít na Slovensku déle? Vyhýbejte se dávným sopkám. Ten popisuje, že zvýšený výskyt srdečních, cévních a onkologických onemocnění podle vědecké studie může v některých okresech na Slovensku souviset právě s nedostatkem vápníku a hořčíku. Jako rizikové oblasti jsou ve studii prezentovány Banská Štiavnica, Detva a Krupina.

V souvislosti s výskytem vápníku a hořčíku se používá termín tvrdost vody. Odborníci se však na přesné definici termínu zatím jednotně neshodli. Všeobecně se ale pod tvrdostí vody rozumí součet látkových koncentrací Ca, Mg, Sr a Ba, potažmo jen součet Ca a Mg.

Stupnice tvrdosti vody má šest stupňů: velmi měkká, měkká, středně tvrdá, tvrdá, značně tvrdá a velmi tvrdá. Zdravotní význam tvrdosti vody by měl být zohledňován už při výběru vodního zdroje. Ze zdravotního hlediska bychom měli dát přednost tvrdší vodě. Studie prokázala, že v oblastech, kde voda obsahuje vyšší koncentraci vápníku a hořčíku, se u obyvatel vyskytuje méně kardiovaskulárních onemocnění a snižuje riziko náhlého úmrtí.
Foto: redakce portálu

Scroll to Top