Reakce Povodí Moravy na informace o redukci ochranných pásem

blank

Ve středu 15. března vydal Jihlavský deník článek, který informoval o vyhlášce k ochraně vodní nádrže Švihov. Deník citoval radního Kraje Vysočina Martina Hyského, který uvedl, že kvalitní a čistá voda je určitě prioritou, ale Povodí Moravy spravující například také nádrže Hubenov, Vír a Mostiště a řídící se stejnými předpisy naopak ochranná pásma kolem těchto vodních děl redukuju, u Švihova má ale dojít k opaku. Reakce Povodí Moravy je taková, že uvedené tvrzení Martina Hyského není pravdivé, protože podnik v posledních letech žádná ochranná pásma v okolí vodních děl neredukoval.

Vzhledem ke skutečnosti, že ochrana vodních zdrojů v posledních letech získává na stále větším významu, Povodí Moravy žádný návrh na redukci ochranných pásem nepřipravuje.

Zhruba před třiceti lety vyhlášená ochranná pásma zahrnovala celé povodí vodárenských nádrží. Legislativa tehdy nezajišťovala dostatečnou ochranu vodních zdrojů a byla zpřísněná až po roce 1989 zejména v oblasti životního prostředí. Když dochází ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, jsou správci nuceni rozšířit ochranná pásma a zpřísnit režim v povodí nádrží.

Povodí Moravy také upozorňuje veřejnost, že se nádrž Švihov na řece Želivce nenachází na území její správy, nýbrž ve správě Povodí Vltavy.

Scroll to Top