Proč se zhoršuje kvalita surové vody v nádrži Stanovnice (Karolinka)?

blank

Ředitel společnosti VaK Vsetín Michal Korabík na konferenci VODA Zlín 2017 hovořil o tom, jaké jsou příčiny zhoršení kvality surové vody v údolní nádrži Stanovnice (Karolinka), která je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro obyvatele Vsetínska (86 tisíc odběratelů), ale i Zlínska (30 tisíc odběratelů) a Přerovska (2 tisíce odběratelů). Ochrana kvality vody ve zdroji pro sto tisíc obyvatel je klíčovým zájmem i proto, že ho nelze 100% nahradit.

Z výsledků výzkumů sledujících kvalitu vody v nádrži je jednoznačně zřejmé, že posledních 7-8 let dochází k jejímu zhoršování především v mikrobiologických a biologických ukazatelích (bakterie, řasy, rozsivky). A to až několikanásobně. Do roku 2010 docházelo také k nárůstu obsahu fosforečnanů a zhoršení obsahu železa a manganu.
Michal Korabík se ve svém příspěvku zaměřil na hledání příčin tohoto stavu. Podle něj jde především o stárnutí nádrže, v důsledku čehož byla do roku 2013 před začátkem její rekonstrukce dlouhodobě upuštěna z důvodu zajištění stability. Další významnou příčinou je rozvoj cestovního ruchu bez pravidel a nově vznikající stavby v horách nad přehradou.
V příspěvku byla zmíněna provedená opatření v Úpravně vody Karolinka, jejichž cílem bylo odstranění fytoplanktonu (řasy) a snížení obsahu manganu.
Podle Korabíka patřila přehrada Stanovnice k nejkvalitnějším vodním zdrojům v republice. Aby byla kvalita surové vody zachována, je podle něj nutné striktně dodržovat podmínky stanovená pro vyhlášená ochranná pásma. Nutná bude další úprava technologie v úpravně vody, která si vyžádá investice v desítkách milionů.
Podle Korabíka se od roku 2004, kdy začala platit nová ochranná pásma nádrže, výrazně zintenzivnil a zrychlil rozvoj daného území z hlediska provozu na komunikacích, bydlení nebo rekreačního a hospodářského využití. To má přímo souvislost se zhoršováním kvality vody v přehradě.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top