SOVAK ČR: stávající systém nakládání s dešťovou vodou je neudržitelný

blank

Předseda představenstva SOVAK ČR František Barák označil na konferenci VODA Zlín 2017 současný systém nakládání s dešťovou vodou v naší zemi za dlouhodobě neudržitelný.
Na jedné straně současný stav přispívá k rychlému odvádění srážek mimo naše území a nepřispívá k zadržování vody v krajině, na stranu druhou se díky výjimkám řada subjektů v systému pohybuje v pozici černých pasažérů.
Srážkové vody odváděné kanalizací pro veřejnou spotřebu obecně podléhají zpoplatnění ve výši stočného v dané lokalitě. Nicméně řada subjektů má v dané oblasti výjimku (např. vlastníci pozemních komunikací) a stočné neplatí. Zprostředkovaně tento objem tedy musí ve stočném zaplatit občané, ale i podnikatelé napojeni na kanalizaci pro veřejnou spotřebu.
Objem čištěné odpadní vody je v České republice zhruba dvojnásobný oproti fakturovaným platbám stočného. Spotřebitelé tak platí za znečišťovatele disponující výjimkou. Podle Baráka je zvláštní, že tato diskriminace platících občanů ještě nevyvolala jejich negativní odezvu. Navíc v tak citlivém oboru z hlediska plateb, jako je vodohospodářství.
Podle SOVAK ČR by odstranění výjimek mohlo vést ke snížení plateb za stočné až o třetinu, navíc by přispělo ke změně chování zpoplatněných subjektů, které by přikročily k výstavbě retenčních nádrží, vsakovacích míst a budování oddílné kanalizace. Dešťové vody by v takové míře nemusely končit v čistírnách, ale sekundárně by posílily vodní zdroje.

Scroll to Top