Zlínsko čeká rozsáhlá rekonstrukce infrastruktury

blank

Přes 60 milionů korun letos investují Vodovody a kanalizace Zlín do modernizace infrastruktury. Obnova se bude týkat i vodovodních řadů i kanalizačních sítí. Informoval o tom Zlínský deník.

„Důvodem investic je především vyšší poruchovost ocelových a litinových vodovodních řadů, obnovou potrubí také zabráníme možnému riziku kontaminace pitné vody,“ uvedl předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík. Většina oprav vodovodních řadů se provede bezvýkopovou metodou. Takzvaný berstlining je ekologická a moderní metoda pro položení nového potrubí v trase toho stávajícího. Dohromady se bude opravovat na 28 místech. Práce začnou na jaře a podle plánu by měly skončit na podzim.

Kanalizační a vodovodní sítě se budou rekonstruovat napříč celým Zlínskem. Opravou projde infrastruktura v městských částech Zlína, ale také například ve Valašských Kloboukách, Slavičíně nebo Lukově. Největší akcí bude dostavba a rekonstrukce kanalizace v Malenovicích.

Ucpávky kanalizace jsou často způsobené tuky. Ačkoliv se vodárenské společnosti snaží dlouhodobě dávat lidem na vědomí, že oleje a tuky do kanalizace nepatří, tak je občané v domácnostech do kanalizace vylévají. Při ochlazení se tuky shlukují a nabalují na sebe další odpad. V potrubí mohou vytvořit ucpávku a zneprůchodnit ho. „Tukové ucpávky se odstraňují kanalizačními vozy se speciálními tryskami tlakovou vodou či frézou,“ upozornil provozně-technický ředitel Moravské vodárenské, která vodohospodářskou infrastrukturu na Zlínsku provozuje, Vladimír Vašička.

Scroll to Top