Protipovodňové hráze v historickém centru Prahy potřebují zvýšit

blank

Aby mohlo pražské Staré Město efektivně čelit podobnému náporu vody jako v roce 2002, je nutné inovovat systém protipovodňových opatření. Nová ochrana proti velké vodě čeká také Výtoň a Trojskou kotlinu, kde se kvůli složitosti terénu čeká na matematický model. Informovala o tom pražská mutace MF Dnes.

Ačkoliv můžou mít Pražané dojem, že je Staré Město a Josefov po povodních z let 1996, 2002 a 2013 připraveno metropoli ochránit, nemusí to platit stoprocentně. Zábrany, které Praha vybudovala v roce 2000, ochránily nejcennější památky hlavního města při povodních o dva roky později. Částečně se však zapomnělo na centrum města. Ukázalo se, že hráze historické jádro neochrání. Pod jejich spodní konstrukcí voda nadzvedávala dlažbu, protékala dále a zastavily ji až pytle s pískem. Na některých místech dělilo vodu od přelití pouhých sedm centimetrů.

Závěr hlavního města je takový, že ochrana centra před potenciální velkou vodou je nutná a protipovodňová opatření se musí rozšířit a zvýšit. Protipovodňový systém na Starém Městě se budoval ještě před povodní v roce 2002 a byl koncipován jako ochrana proti vodě z roku 1890. Tehdy průtok Vltavy kulminoval při 3 975 kubících za sekundu. O více než sto let později to bylo zhruba o tisíc kubíků více.

„Staré Město je jediným úsekem, který není vybudován na základě zkušeností z povodní v roce 2002. Máme schválený záměr a teď začneme připravovat projekt, podle kterého se bude postupovat,“ uvedl radní pro bezpečnost Libor Hadrava. Protipovodňová ochrana Starého Města a Josefova musí být nastavena tak, aby odolala hladině povodně z roku 2002 a měla rezervu třiceti centimetrů. Úpravy se nevyhnou ani spodní konstrukci hradidel, kde by mohla voda prosakovat spodem. Na pár místech se rovněž musí vyměnit atypické části hrazení za běžné součástky.

Modernizace bezpečnostní rezervy čeká i Zbraslav. Na Výtoni pak pytle s pískem nahradí mobilní hráze, které zabrání vylití Botiče při jeho přítoku do Vltavy. Na Výtoni bude Praha investovat třináct milionů korun. „Na Rašínově nábřeží budeme instalovat mobilní hliníkové hrazení. Další fází je řešení výtoku ze zatrubněné části Botiče, aby nedocházelo ke škodám při vzdouvání vody v nezatrubněné části v ulici Na Slupi,“ doplnila radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

O tom, jak je dokončení ochrany proti vodě pro hlavní město důležité, potvrdila i analýza expertní společnosti, která ji zahrnula mezi nejdůležitější investice Prahy během dalších let. Podle bezpečnostního experta Hadravy Praze zbývá z velkých úseků dobudování ochrany v Trojské kotlině, která by měla lépe chránit pražskou zoo. Ta je však jedním z nejsložitějších území. Praha tak má k dispozici dva fyzikální modely. Ty vypracoval Výzkumný ústav vodohospodářský. Podle nich má vzniknout do konce dubna model, na jehož základě se magistrát rozhodne, jak kotlinu ochrání.

„Díky modelu se ukáže, jak se bude voda chovat v případě různých druhů protipovodňových opatření. Kudy poteče, jakou rychlostí a podobně,“ vysvětlil náměstek VÚV pro výzkum Petr Bouška. V úvahu připadají v rámci ochrany Trojské kotliny jak mobilní hráze, tak pevné stěny, které by musely mít v některých částech až šest metrů do výšky. Na přelomu září a října se v Troji odehraje letošní protipovodňové cvičení. Účastnit se budou hasiči hlavního města i armáda.

Foto: povodně v Praze v roce 2002 (www.praha.eu)

Scroll to Top