Obyvatelé Obory věří ve výstavbu kanalizace

blank

Po téměř čtyřicetileté snaze o vlastní kanalizaci svitla lidem v obci na Tachovsku naděje. Obora se chce ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí a Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary podílet na výstavbě kanalizace a také na čistírny odpadních vod v sousední Halži.

Oborští doufají, že se konečně připojí k veřejné kanalizaci. „Na projekt se pokusíme získat dotaci. Obora by vzhledem k počtu obyvatel neměla šanci na ni dosáhnout sama, spojili jsme se proto s Vodakvou a spolkem obcí, abychom naše šance zvýšili. V případě přiznání dotace mohou začít stavební práce prakticky okamžitě. Začátkem dubna plánujeme informační setkání s obyvateli Obory, kde se dozví další podrobnosti,“ řekla Tachovskému deníku starostka obce Dana Lesak. Dodala, že pokud se výstavba kanalizace skutečně zrealizuje, bude to její největší úspěch v křesle starostky. Záměr však provází komplikace.

„Obec Obora spadá do ochranného pásma CHKO Český les, ale i do ochranného pásma kolem vodní nádrže Lučina. Povodí Vltavy nám proto nepovolilo čistírnu odpadních vod přímo v obci, o kterou jsme usilovali. Použitou vodu musíme vést do šest kilometrů vzdálené Halže, kde se voda vyčistí. Tím se náklady o něco prodraží. Na druhou stranu projekt počítal s gravitační nádrží, tu jsme změnili na tlakovou, čímž naopak výrazně ušetříme,“ přiblížila Dana Lesak.
Ze svého rozpočtu obec na akci uvolní dva miliony korun. Podle starostky bude celkem potřeba patnáct milionů. Z našetřených prostředků chce obec občanům uhradit projekt na domovní přípojky a část nákladů na realizaci odpadní jímky.

Scroll to Top