Na rekonstrukci úpravny vody v Lázních Bělohradě půjde 70 milionů korun

blank

Především zlepšení parametrů pitné vody a efektivnější provoz zařízení si slibuje od projektu Vodohospodářská a obchodní společnost. O záměru informovala v tiskové zprávě.

Bělohradská úpravna vod je v provozu od 70. let a vyrábí pitnou vodu pro Jičín a Lázně Bělohrad. Denně upraví 1 600 kubíků vody pro více než 20 tisíc odběratelů. Modernizace technologií by měly začít v roce 2018. Budova stojí na okraji Lázní Bělohrad a upravuje vodu ze tří vrtů. Po modernizaci by měly být naplno využity kapacity všech vrtů a měla by se zefektivnit úprava získané vody. Společnost už požádala o dotaci Státní fond životního prostředí ČR. Pokud ji nezíská, pokusí se oslovit jiné subjekty, nebo začne s rekonstrukcí postupně na etapy sama z vlastních prostředků.

„Poblíž zdrojů pitné vody a areálu úpravny, při silnici z Bělohradu na Lány, těží místní lázně léčivou sirnoželezitou slatinu. V 90. letech zde byla přírodní památka Černá louka a vyskytovala se tu i neobvyklá fauna – masožravé rostliny. V minulosti jsme zde museli vyřešit problémy se znečištěním léčivé slatiny z protékající říčky Heřmanky. Naštěstí se situace zlepšila odkanalizováním obce Lány v rámci akce Cidlina, kterou prováděla Vodohospodářská společnost před asi osmi roky. Věřím, že rekonstrukce úpravny vody přinese pro místní vodní hospodářství další zlepšení,“ řekl starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr.

Foto: ÚV Bělohrad (zdroj: VOS)

Scroll to Top