Ministerstvo životního prostředí dalo dotěžení kalů v ostravských lagunách zelenou

blank

Souhlasné a závazné stanovisko vydalo ministerstvo k záměru EIA  s názvem Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa. Kaly v ostravských lagunách Ostramo jsou tak opět blíže likvidaci. Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí společnosti AVE CZ, jenž bude projekt realizovat, ukládá 32 podmínek, které po splnění minimalizují dopady těžby na zdraví obyvatel a životní prostředí.  

K podmínkám patří zejména opatření k ochraně ovzduší a veřejného zdraví. Provozovatel musí například pravidelně měřit pachové látky a omezit rychlosti nákladních aut na 10 kilometrů za hodinu. Cesty, po nichž bude přepravován náklad, musí provozovatel udržet čisté a zvlhčené. Nutností bude také zastavit práce v případě, že dojde k překročení stanovených limitních koncentrací. Společnost AVE CZ už může zahájit s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje řízení o změně integrovaného povolení, které povoluje dotěžení a přebere podmínky ze stanoviska EIA.

„Díky závaznému stanovisku, které je výstupem z procesu EIA, a v něm stanoveným zákonným podmínkám realizace projektu budou minimalizovány vlivy odtěžení kalů na životní prostředí a veřejné zdraví v místě během realizace záměru. Obyvatelé tak budou chráněni před vlivy dotěžování kalů na jejich zdraví. Ostatně právě z předchozí etapy jsme dostatečně poučeni, že charakter tohoto konkrétního záměru vyžaduje během jeho realizace zvýšenou pozornost a důsledné dodržování opatření k minimalizaci negativních vlivů,“ řekl k rozhodnutí úřadu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dalším krokem společnosti AVE CZ po vydání závazného stanoviska EIA bude podání žádosti o změnu integrovaného povolení pro vlastní práce v lokalitě. Změnu integrovaného povolení má v kompetenci Krajský úřad MS kraje. AVE CZ musí také dořešit se státním podnikem Diamo, kde a jak budou vytěžené kaly likvidovány, a která povolení budou k likvidaci nutná.

S dotěžováním nadbilančních kalů by se mohlo začít na podzim tohoto roku. Do konce roku 2018 by pak měly být kaly definitivně vytěženy.

Foto: Boris Renner

Scroll to Top