Pražská stoková síť je pod pravidelnou kontrolou

blank

Pražské vodovody a kanalizace v roce 2016 zkontrolovaly 141 kilometrů kanalizace a zrevidovaly 2854 vstupních šachet a objektů. Během prohlídek vodohospodáři objevili 24 havárií a vypracovali 146 návrhů pro jejich opravy.

PVK se zaměřily na kontrolu stok, které jsou ohroženy vysokými rychlostmi odváděných vod. Průzkum navazoval na opravy tramvajových tratí, povrchů komunikací a napojení splaškových vod do srážkové kanalizace. „V okrajových částech metropole jsme pomocí tak zvané kouřové metody zrevidovali téměř patnáct kilometrů stokové sítě,“ řekl tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Kouřová metoda je založena na stopování umělé mlhy, která je vháněná do oddílné splaškové kanalizace. Pokud je srážkové odvodnění z nemovitosti nesprávně napojeno do přípojky na splaškové kanalizaci, objeví se mlha například v okapech. Výhoda této metody spočívá v tom, že ji lze provádět bez účasti majitele nemovitosti a bez rizika poškození majetku.

V roce 2016 bylo na stokovou síť v Praze napojeno zhruba 1,25 milionu obyvatel. Délka stokové sítě je 3671 kilometrů a délka kanalizační sítě činí téměř tisíc kilometrů. V Praze je 322 kanalizačních čerpacích stanic.

Foto: Stoková síť v Praze (www.ekolist.cz)

Scroll to Top