V Opavě začala rekonstrukce kanalizace v Husově ulici

blank

Ve středu 1. března bylo zhotoviteli předáno staveniště na opavské Husově ulici. Rekonstrukce kanalizace provozované a vlastněné společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava bude stát více než 7,5 milionu korun. Řidiči se v místech stavebních prací musí připravit na částečná dopravní omezení.

„Auta do výšky 2,4 metru budou využívat objízdnou trasu po Palackého a Englišově ulici. Vyšší vozy musí kvůli viaduktu jet po Otické, Purkyňově a Olomoucké ulici,“ sdělila Opavskému deníku tisková mluvčí města Opavy Lada Dobrovolná.

Především špatný technický stav betonové stoky v ulici Husova a částečně na Denisově náměstí byly spouštěcím mechanismem pro nutnost investice. „Vzhledem k tomu, že výstavbou kmenového sběrače „C“ v minulých letech došlo v ulici k přesměrování toku odpadních vod a současná dimenze potrubí je tak neúměrně velká a provozně nepotřebná, dojde v rámci této investice ke zmenšení profilu stok,“ přiblížil situaci mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. Vodohospodáři nahradí stávající kanalizaci v původní trase novým potrubím z kamenina v délce 222 metrů. Dojde i k rekonstrukci šesti revizních šachet, jež se nachází v nevyhovujícím stavu, a soutokové komory. Součástí oprav bude přepojení kanalizačních přípojek připojených nemovitostí a uličních vpustí.

Na ulici Husova budou letos SmVaK Ostrava také modernizovat zastaralý litinový vodovod z roku 1961. Náklady přesáhnou dva miliony korun. Do vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod letos na Opavsku vodohospodářská společnost investuje zhruba 170 milionů korun.

Foto: Rekonstrukce kanalizace v Opavě

Scroll to Top