Proti proudu času a Kozského potoka za Mistrem Janem Husem

blank

Město Tábor je vnímáno jako symbol husitství. Náš výlet ale bude směřovat do Sezimova Ústí v jeho blízkosti. Původní město v roce 1420 jeho obyvatelé a příznivci učení Mistra Jana Husa vypálili a odešli do právě vznikajícího města Tábor. I proto se během naší cesty budeme setkávat s připomínkami husitské minulosti a i při mrazivém počasí výlet rozhodně stojí za to.

Výlet začíná v centru novější části města Sezimovo Ústí, jehož rozvoj je spojený se jménem Jana Antonína Bati, který zde založil Moravské automatizované strojírny – nyní fungující pod názvem Kovosvit MAS. Červená turistická značka nás od zastávky MHD případně železniční zastávky po zhruba 1,5 kilometru dovede ke Kozskému potoku a skalnatému útvaru s názvem Ozvěna. Budeme pokračovat proti proudu potoka malebným údolím po okraji lesa pod místy prudkým srázem. Po zhruba 1,5 kilometru dorazíme ke zřícenině Kozí Hrádek. Zde opakovaně v letech 1412-1414 pobýval po svém vynuceném odchodu z Prahy církevní reformátor Mistr Jan Hus. Ten zde sepsal svá zásadní díla (Postila, O svatokupectví, O církvi) a na své působení vzpomínal také takto „Prve jsem kázal ve městech, ale nyní káži mezie ploty, podle hradu, jenž slove Kozí, mezi cestami měst a vsí…“
Hrádek je od jara do podzimu zpřístupněný veřejnosti. Vedle něj je celoročně otevřeno malé občerstvení s možností venkovního i vnitřního posezení. V blízkosti Hrádku, který obtéká Kozský potok, je umístěna od roku 1924 (500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova) sokolská mohyla.

Od Kozího Hrádku je to jen tři sta metrů k největšímu z rybníků, podél nichž povede další část cesty. Turistická trasa zde prochází podchodem pod nově vybudovanou dálnicí D3. Po zelené turistické trase budeme pokračovat po hrázích tří rybníků – Jezero, Starý Kravín a Nový Kravín. Ty se nacházejí na hranici rozsáhlého Přírodního parku Turovecký les, hospodaří na nich Rybářství Třeboň a napájeny jsou z Chotovinského potoka. Více informací o nich se dočtete třeba zde.
Po 1,5 kilometru cesty po zelené turistické značce si můžete na rozcestí s modrou značkou u Terezčina Hájku cestu zkrátit lesem kolem opuštěné hájovny Nechyba zpět do Sezimova Ústí 2. Můžete také pokračovat po zelené na hráz Nového Kravína a značka výletníka dovede po necelých dvou kilometrech zpět do města.

Náš výlet je při nejdelší variantě dlouhý přes sedm kilometrů. Trasa je nenáročná s výjimkou prvního setkání s Kozským potokem, kdy je kolem skalního útvaru Ozvěna nutné vystoupat zhruba třicet metrů po skalnaté cestě a vrátit se úzkou cestou přes kořeny stromů zpátky k potoku. Cesta kolem potoka je místy mírně stísněná a vede přes kořeny stromů.
Při začátku trasy ve městě je možné odbočit z červené značky a navštívit odpočinkový areál Hilton s letním kinem, restaurací, kuželkovou hernou a hvězdárnou. V areálu je dobře popsané a velice zajímavé arboretum (stejně jako v parku u autobusové zastávky).

Mapu dnešního výletu najdete zde.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top