Dvě vodní díla nově na seznamu chráněných památek

blank

Vláda po svém jednání v pondělí 20. února oznámila, že Blatenský vodní kanál a Vodní elektrárna v Poděbradech se stanou chráněnými památkami.

Současným provozovatelem poděbradské elektrárny je společnost 1. elektrárenská České Budějovice, plavební komoru vlastní Povodí Labe. Stavba elektrárny začala v roce 1915 a byla dokončena o osm let později. Na Labi patří k nejstarším stavbám svého druhu.

Blatenský vodní kanál je přivaděč vody z přírodní rezervace Božídarské rašeliniště u Božího Daru do Blatenského potoka v Karlovarském kraji. Kanál je dvanáct kilometrů dlouhý a nachází se v nadmořské výšce kolem tisíce metrů. Koryto kanálu je široké až dva metry. Poblíž se nachází také Vodní nádrž Myslivny, která zásobuje pitnou vodou oblasti Jáchymova a Ostrohu. Kvalitu vody z Myslivny však negativně ovlivňují huminové látky z přilehlých rašelinišť. Ve vodě se kvůli tomu objevuje vyšší hodnota manganu a železa.

blank
Vodní kanál Blatná

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top