České Budějovice řeší největší zakázku v historii města. Kdo bude ve městě ...

blank

Hodnota zakázky je tři miliardy korun. Zájem o vůbec největší zakázku v historii Českých Budějovic mají tři společnosti. Jejich jména zatím radnice neprozradila. Jasno o konečném výsledku má být nejpozději do léta 2018. Informovala MF Dnes.

Pro občany Českých Budějovic je podle místních politiků klíčové, aby se cena pitné vody udržela zhruba na stávající úrovni a nezdražovala. Na několika místech města navíc chybí kanalizace, která by se měla v budoucnu dobudovat. Jde například o části Nové Roudné a Haklové Dvory. I výstavba kanalizace nepřímo souvisí s danou zakázkou, o kterou mají zájem tři firmy. Krajské město ležící na soutoku Vltavy a Malše, ve kterém žije přes 90 tisíc obyvatel a, svěří na dalších deset let správu vodohospodářské sítě společnosti, která uspěje v koncesním řízení. Vítězný uchazeč se bude o infrastrukturu starat od 1. ledna 2019. Jméno vítěze chce město znát nejpozději do léta příštího roku. Dlouhá doba přípravy a samotné realizace koncesního řízení se odvíjí od významu zakázky. Náměstek primátora největšího jihočeského města Petr Podhol uvedl, že Českým Budějovicím končí smlouva se společností Čevak a je nezbytné řešit další kroky, které povedou k výběru nového provozovatele vodohospodářské sítě ve městě. Vodárenská společnost Čevak poskytuje služby půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a působí také v části Plzeňského kraje a Vysočiny.

Čevak chce pokračovat, jedna firma už byla vyřazena

Čevak má logicky zájem v Českých Budějovicích pokračovat. Konkurovat mu budou další dvě společnosti. Radnice jejich jména neprozradila. Původně měla o zakázku zájem ještě jedna společnost, která byla v kvalifikačním řízení vyřazena. Může se však ještě odvolat. V pondělí 13. února zastupitelé schvalovali další balík dokumentů, které na konci umožní uzavřít smlouvu. Schvalování balíku také budilo v Českých Budějovicích vášně. „Vy nám už před finální podobou smlouvy předkládáte dokument, abychom ji schválili. Vy tím říkáte, že už by pak nebylo nutné dál nic předkládat, protože podle koncesního zákona by zastupitelstvo už v únoru tu smlouvu schválilo,“ varoval zastupitel Juraj Thoma. Také proto se následně hlasovalo ve dvou částech, kdy první vzali zastupitelé na vědomí drtivou většinou 40 hlasů a druhou schválili 30 hlasy.

Podle zastupitelky by si mohlo spravovat celou infrastrukturu samo

Zastupitelka Eva Hajerová navrhovala ještě odlišnou variantu řešení. Podle ní by si mohlo město celou infrastrukturu provozovat samo. Mělo by tak údajně lepší přehled o všech souvisejících skutečnostech a peníze by zůstaly v městském rozpočtu. Mluvčí Čevaku Jitka Kramářová zdůraznila, že provozování vodohospodářského majetku soukromou firmou nevylučuje čerpání dotací ze strany vlastníka infrastruktury, kterým jsou v tomto případě České Budějovice. Hodnota majetku města se pohybuje ve výši až stovek milionů. Vedení Českých Budějovic očekává, že s koncesní smlouvou získá do rozpočtu zhruba 200 milionů korun ročně jako doposud.

Některé okrajové čtvrti trpí absencí kanalizace

V některých částech města chybí kanalizace, zvlášť v okrajových čtvrtích. „Chybí v lokalitě Ke Studánce směrem na Staré Hodějovice. V Novém Roudném taky ještě nejsme hotoví. Tam nás letos čeká velká akce za desítky milionů v ulici Otokara Březiny, kterou soutěžíme,“ upozornil náměstek primátora Petr Holický.

Foto: www.vyletnik.cz

Scroll to Top