Občané opět ucpávají kanalizace

blank

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR) vydalo varování, že množství výrobků z oblasti osobní hygieny komplikuje fungování veřejných kanalizací a zvyšuje náklady na čištění odpadních vod. Lidé často splachují role od toaletního papíru nebo v kanalizacích končí dětské vatové tyčinky a hygienické vložky.

„V poslední době někteří výrobci produktů osobní péče uvádějí na trh vlhčené ubrousky jakožto částečnou náhradu toaletního papíru, které lze dle jejich deklarace stejně jako toaletní papír spláchnout do kanalizace. Taktéž někteří výrobci toaletního papíru vyrábějí tento produkt s ruličkou, kterou označují za rozpustitelný,“ konstatoval Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR.

Dlouhodobé problémy s ucpanými kanalizacemi mají také pracovníci technických služeb v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Podle jejich ředitele Romana Celty je problém s ucpanými kanalizacemi stále aktuální. Největší komplikace způsobují v Hradci vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby, které do kanalizace nepatří. Roman Celta dodal, že hradecké technické služby musí čistit čerpací stanice alespoň dvakrát za týden. „Snahu vysvětlovat tento problém máme, naši občané o něm vědí. Bohužel je mezi nimi stále hodně takových, které to rozhodně netíží. Navíc teď v zimním období je situace horší, protože jsou víka kanálů často zamrzlá,“ upozornil Celta.

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzývá občany k odpovědnosti například generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Mezi další časté příčiny ucpávání kanalizace patří například usazování kalů a mastnot na stěnách trubek, spláchnutí předmětů, které po kontaktu s vodou nabývají svůj objem nebo nedostatečný spád kanalizačního vedení. Dále pak také nedostatečný průměr odpadního vedení, vysychání odpadního potrubí nebo přeplněné jímky.

Co do kanalizace nepatří?

* Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích;

* Pevné předměty

* Zbytky potravin (biologický odpad);

* Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…);

* Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);

* Léky (patří zpět do lékárny)

Kam s odpadem?

* Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr

* Léky – lékárna

* Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální kontejner (odnést přelitý do plastové lahve)

* Zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový koš), kompost, kontejner na biologický odpad

* Hygienické potřeby – směsný odpad (odpadkový koš)

* Motorové oleje – sběrný dvůr, některé benzínové pumpy

* Baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé obchody s elektronikou a domácími potřebami

* Plastové lahve – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr

* Papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr

* Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr

FOTO: www.abc-kanalizace.cz

Scroll to Top