Voda a životní prostředí v Moravskoslezském kraji – zajímavé studijní materiály

blank

Již sedm ročníků soutěže Voda a životní prostředí v Moravskoslezském kraji uspořádala Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava ve svém Institutu environmentálního inženýrství, jehož součástí je také oddělení Technologie a hospodaření s vodou. Projekt je určen pro týmy studentů středních škol a jeho partnery jsou například společnosti OVaK, Povodí Odry, KONEKO nebo SmVaK Ostrava.
Více informací o soutěži se můžete dozvědět na internetových stránkách
http://rccv.vsb.cz/mostech/voda/, kde najdete kromě výsledků uplynulých ročníků a realizovaných projektů také řadu studijních materiálů a textů týkajících se vodohospodářské problematiky.
Soutěže se v letošním roce zúčastnilo sedm škol a organizátoři doufají, že v příštím ročníku bude toto číslo výrazně vyšší. Projekt je podporován z národních i evropských prostředků.

 

Scroll to Top