Asistenční službu při úniku vody využívá několik desítek zákazníků Pražských vod a ...

blank

Vodárenská společnost PVK nabízí svým klientům pojištění v případě nouzového úniku vody za vodoměrem. Obyvatelům Prahy a Středočeského kraje je služba k dispozici po celý rok v kteroukoliv denní hodinu. Asistenční pomoc je poskytnuta všem, kteří se prokáží platnou odběratelskou smlouvou u PVK na dodávku pitné vody. Informuje o tom Pražský patriot.

„Službu, která je pro naše smluvní zákazníky zdarma, využívá již několik desítek odběratelů. Mezi nimi jsou individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy,“ uvedl tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Podle něj zvládnou pracovníci asistenční služby vykonat odborné práce v průběhu dvou hodin. Mrázek rovněž uvedl, že klient za výjezd vozidla a nezbytné opravy nic neplatí a bezplatných služeb může využít třikrát ročně. Služby zajišťují i refundaci vody, což znamená, že jde o částečnou náhradu nákladů za vodné způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace. Splněny musí být podmínky, že spoluúčast odběratele na úniku vody dosáhne výše 10m3, což je minimální limit pro refundaci, a maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 tisíc korun na jedno odběrné místo za rok. Na co by si však měli dát klienti pozor, je skutečnost, že součástí služby není uzavírání ani otvírání vodovodních přípojek nebo vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu. Partnerem projektu PVK je United Assistance. Pražské vody a kanalizace zajišťují výrobu pitné vody pro více než milion obyvatel hlavního města a dalších 60 tisíc lidí ve Středočeském kraji.

Bezplatné služby ve stejném rozsahu poskytuje pro své klienty například i společnosti Severočeské vody a kanalizace nebo MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku.

Scroll to Top