Nemocnice investují do modernizace čistíren

blank

Nemocnice v Praze chtějí chránit zdroje pitné vody a životní prostředí. Fakultní Thomayerova nemocnice ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi dokončila novou čistírnu odpadních vod, aby mohla z vody vypouštěné do kanalizace odstraňovat zbytky léčiv. Podle ČTK chtějí investovat do čistíren také další nemocnice v metropoli. Jedná se o Motol, Krč nebo Bulovku.

Nemocnice v Krči doplňuje další stupeň čištění k těm, které zajišťovala dosavadní čistírna odpadních vod. Hlavním cílem je ochrana zdrojů pitné vody a odstraňování zbytků léčiv z odpadních vod. Podobně přemýšlí nemocnice v Motole. „Oproti FTN není areál FN Motol odkanalizován do jednoho místa a denní produkce odpadních vod je téměř trojnásobná. Je zřejmé, že bez dotace nebude možné odstraňování zbytků léčiv v odpadních vodách nemocnice realizovat,“ uvedla mluvčí Miroslava Mikasová.

Na Bulovce se s ohledem na největší kliniku infekčních chorob v Česku čistírna odpadních vod zaměřuje na dekontaminaci vody s pomocí chloru. Mluvčí Eva Stolejda Libigerová ČTK informovala o tom, že tato nemocnice plánuje modernizaci čistírny a investici do technologie na odstranění zbylých léčiv z odpadních vod.

Společný projekt nové čistírny nemocničních odpadních vod s využitím unikátních technologií dotáhly v červnu do zdárného konce Fakultní Thomayerova nemocnice a Pražské vodovody a kanalizace. Během stavby bylo v areálu postaveno zcela nové zařízení na čištění odpadních vod, které se skládá z různých technologií umožňujících efektivnější a účinnější odstraňování znečišťujících látek. Projekt je zaměřen na čistění specifických nemocničních odpadních vod přímo u zdroje.

„Hlavním cílem projektu je ochrana zdrojů pitné vody. Jsme hrdí na to, že právě naše nemocnice je průkopníkem v tak významném a ojedinělém projektu, který je zaměřen na ekologii a ochranu životního prostředí. Což je pro nás velice důležité a chci ještě jednou velice poděkovat společnosti Pražské vodovody a kanalizace za to, že si vybrali jako partnera uvedeného projektu právě naše zařízení,“ uvedl ředitel nemocnice Zdeněk Beneš. Odborníci Pražských vodovodů a kanalizací budou sledovat a vyhodnocovat účinnost čištění a dále optimalizovat modernizovanou technologie.

Scroll to Top