300 let Vodárenské věže v Českých Budějovicích

blank

Hned několik doprovodných akcí bude součástí letošních oslav 300 let od dokončení českobudějovické Vodárenské věže, chystá se divadelní představení, výstava historických dokumentů a fotografií nebo ukázky parních strojů.

„Vodárenská věž je tu s námi tři století a přes svůj věk přijímá moc ráda návštěvy. Proto zveme všechny, kteří si chtějí její jubileum připomenout, aby k nám přišli nejen na komentované prohlídky, ale jistě si vyberou i některou z letošních novinek,“ pozvala mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.

Už o tomto víkendu se může veřejnost těšit na tradiční komentované prohlídky věže i sousedního vodojemu, které se budou konat každou sobotu a neděli až do druhé poloviny září. Zájemci navíc mohou k věži doplout lodí ze Sokolského ostrova. V úterý 9. července bude na náměstí Přemysla Otakara II. zahájena výstava „300 let Vodárenské věže“. Na náměstí bude do 28. července, poté se přesune do areálu Vodárenské věže.

Bude i divadlo

Chybět nebude ani divadelní hra napsaná přímo na míru oslav narozenin této technické památky. Jmenuje se „Kterak radní o stavbě Vodárenské věže, vodovodu i Samsonovy kašny rozhodovali aneb 300 let tu stojí“ a uvádí ji Marešova divadelní společnost přímo v prostorách vodojemu z první poloviny 20. století. V neděli 23. července pak proběhne přehlídka modelů paních strojů a stroječků z programu Experiment aneb plnou parou vpřed! Veřejnost rovněž může volně zavítat do areálu pod věží a prohlédnout si naučnou stezku o vodárenství s deseti zastaveními, která bude v srpnu doplněna i o výstavu k výročí věže.

Významná vodohospodářská funkce

Vodárenské věž původně zásobovala vodou z řeky Vltavy Samsonovu kašnu. Odebíraná voda se vytlačovala do věže a odtud gravitačně odtékala do města. Původně barokní podoba věže byla v roce 1882 upravena a zvýšena na současných 44,3 metru. Zajímavostí je také válcový vodojem osazený ve výšce 32 metrů. Věž patří k nejstarším v jihočeském regionu. Zájemcům je během několika letních týdnů pravidelně zpřístupněn i vodojem, který se nachází vedle žluté věže. K vidění je příběh koloběhu vody v přírodě i lidském životě.

Scroll to Top